Regulamin żywienia

6 lutego, 2023

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKU W FORMIE CATERINGU

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W WINIARACH

§1

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Winiarach, szkoła zapewnia możliwość spożywania ciepłego posiłku w formie cateringu.
 2. Miejscem spożywania posiłków dostarczanych w formie cateringu jest stołówka szkolna.
 3. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktycznych podczas długich przerw w godzinach: 10:05-10:20, 12:00-12:20.
 4. Obiady są odpłatne.
 5. Do korzystania z obiadów uprawnieni są uczniowie, których rodzice dokonali terminowej wpłaty za obiady.
 6. Stawka żywieniowa za obiad ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym i podawana jest do wiadomości na początku każdego roku szkolnego na stronie internetowej szkoły w zakładce „Żywienie” .

§2

 1. Płatności za obiady dokonuje się tylko bezgotówkowo przelewem na podany nr konta bankowego:

Gmina Gdów- SP Winiary

Krakowski Bank Spółdzielczy

14 8591 0007 0070 0121 2243 0004

Tytuł płatności: należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc żywienia, rok wybrana opcja obiadu (zupa/ drugie danie/ obiad dwudaniowy).

 1. Wpłaty za obiady należy dokonywać z góry do 25-go dnia każdego poprzedzającego miesiąca, w którym uczeń będzie korzystał z wyżywienia (decyduje data wpływu na konto).  Jedynie za miesiąc styczeń wpłaty należy dokonywać od 1 do 5 stycznia.
 2. W przypadku płatności za kilkoro dzieci, za każde należy dokonać oddzielnego przelewu.
 3. Wysokość opłat za wyżywienie dzieci stanowi iloczyn stawki dziennej i ilości dni żywienia  w miesiącu.
 4. Łączny koszt obiadów na kolejny miesiąc będzie podany do wiadomości do 15-go dnia każdego miesiąca na stronie internetowej szkoły www.spwiniary.gdow.pl w zakładce „Żywienie”.

§3

 1. Nieobecność ucznia korzystającego z wyżywienia w stołówce szkolnej należy zgłosić osobiście lub telefonicznie 12 251 72 27 najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8:00.
 2. Obowiązek zgłaszania nieobecności dziecka w szkole należy do płacącego za obiady, nie do wychowawcy.
 3. Opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu, zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu.
 4. Koszt obiadów w następnym miesiącu należy pomniejszyć o kwotę zgodnie ze zgłoszonymi nieobecnościami dziecka w szkole.
 5. Nie będą odliczane nieobecności dziecka niezgłoszone do szkoły lub zgłoszone po terminie
 6. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie, żywienie dziecka zostaje wstrzymane.
 7. Zwrot kwoty za niewykorzystane posiłki w czerwcu zostanie zwrócony na ten sam nr konta, z którego dokonano płatności za obiady na czerwiec.
 8. Cena obiadu wynosi:
 • -zupa- 2zł
 • drugie danie- 5zł
 • zestaw dwudaniowy- 7zł
 1. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.

§4

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia ustawy Prawo oświatowe.
 2. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem, a wynikłe z działalności Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Winiarach uregulowane są na bieżąco przez Dyrektora Szkoły.
 3. W zależności od wytycznych związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być na bieżąco zmieniane.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Do pobrania: Regulamin żywienia.pdf

Kalendarium
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Znajdż na naszej stronie
Pokaz slajdów

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Winiarach
Winiary 169, 32-420 Gdów, tel.: 12 251 72 27 e-mail: sekretariat@spwiniary.com.pl
Copyright by www.spwiniary.gdow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!
BIP
Skip to content