Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej: spwiniary.gdow.pl

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2012

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej 23 marzec 2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak wyszukiwarki artykułów

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Zgodność ze standardami

Strona wykorzystuje częściowo następujące rozwiązania: WCAG 2.1 (walidacja przeprowadzona 28.03.2024)

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak
i myszki.

Wygląd i nawigacja

W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu oraz wielkości czy czytelności czcionki czcionki.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić
w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Szkoły Joanna Paszkot, e-mail: sekretariat@spwiniary.com.pl Kontaktować można się również dzwoniąc pod numer telefonu: 12 251 72 27. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi,
 • wskazanie sposobu kontaktu,
 • określenie dogodnego sposobu przedstawienia informacji w innej alternatywnej formie.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej znajduje się w miejscowości Winiary. W budynku znajdują się trzy wejścia. Wejście główne jest od strony północnej przy głównej ulicy (brak schodów). Drugie wejście od wschodu przy sali gimnastycznej oraz trzecie wejście od strony zachodniej
z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku nie ma windy, ale szkoła posiada schodołaz umożliwiający poruszanie się po schodach osobom
z niepełnosprawnością ruchową. W budynku  na jednym poziomie znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Dopuszcza się wstęp do wszystkich pomieszczeń szkoły z psem asystującym. W budynku nie ma pętli indukcyjnej umożliwiającej wzmocnienie sygnałów dźwiękowych dla osób niesłyszących.
W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.Za budynkiem szkoły znajduje się duży parking. Wjazd na parking jest od strony zachodniej. Parking ma wyznaczone miejsce parkingowe dla pojazdów osób
z niepełnosprawnościami.

Kalendarium
kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Znajdż na naszej stronie
Pokaz slajdów

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Winiarach
Winiary 169, 32-420 Gdów, tel.: 12 251 72 27 e-mail: sekretariat@spwiniary.com.pl
Copyright by www.spwiniary.gdow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!
BIP
Skip to content