Aktualności

Materiały dla uczniów 27.04.-30.04.2020 r.

26 kwietnia, 2020

biologia kl.V- PODSUMOWANIE , TKANKI, ORGANY …
biologia kl.VI- PODSUMOWANIE ZMIENNOCIEPLNE KRĘGOWCE
biologia kl.VII- męski układ rozrodczy
biologia kl.VII- układ rozrodczy żeński
biologia kl.VIII- PODSUMOWANIE EKOLOGIA

przyroda kl. IV- PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI – Krajobraz…
przyroda kl.IV- obszary i obiekty chronione

historia kl. IV-VIII i WOS kl. VIII 27.04. 2020 r. do 30.04. 2020 r.

język niemiecki kl. VIII – Stunde 27.04
język niemiecki kl. VIII – Stunde 29.04
język niemiecki kl. VII – Stunde 29.04

plastyka kl.V, VI, VII

matematyka kl. IV 27-30 kwietnia 2020 r.
matematyka kl. V 27-30 kwietnia 2020 r.
matematyka kl. VI 27-30 kwietnia 2020 r.
matematyka kl. VII 27-30 kwietnia 2020 r.
matematyka kl. VIII 27-30 kwietnia 2020 r.

język polski kl.VIII 27.04.,28.04
język polski kl.VIII 30.04.20r.

język polski kl.V 27,28,29.04
język polski kl.VI 28-28.04
język polski kl.VII 27,29.04

zajęcia biblioteczne kl. I
biblioteka – Mała książka, wielki człowiek, cz. 26
biblioteka -Mała książka, wielki człowiek, cz. 27
Dla zuchów – 5
koło biblioteczne kl. III


język angielski – oddział przedszkolny 30.04.20r.

język angielski i geografia kl. IV-VIII 27-30.04.2020r.

informatyka kl.IV i technika kl.IV -VI
informatyka kl.VII

chemia kl.VII 28.04.20r.
chemia kl.VIII 28.04.20r.
chemia kl. VII 30.04.20r.

chemia kl. VIII 30.04.20r.

religia kl.IV -VII 28.04
religia kl.IV-VII 30.04

fizyka – klasa VII – 27.04.
fizyka – klasa VIII – 27.04.
fizyka – klasa VII – 29.04.
fizyka – klasa VIII – 29.04.

informatyka – klasa VIII – 27.04.
informatyka – klasa V – 29.04.
informatyka – klasa VI – 29.04.

Komunikat Dyrektora Szkoły

24 kwietnia, 2020

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

Terminy egzaminów

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych,
w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

O przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych zaapelowała również Rada Główna Nauki
 i Szkolnictwa Wyższego. W piśmie do Ministra Edukacji Narodowej z 20 kwietnia 2020 r. prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady napisał: „egzaminy zewnętrzne stanowią obiektywną i porównywalną w skali kraju miarę poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia dalszej nauki, co stwarza równe szanse w staraniu się o dostęp do następnego etapu edukacji. Dlatego w opinii Rady także w roku pandemii rekrutacja powinna zostać przeprowadzona w oparciu o wyniki centralnych egzaminów zewnętrznych”.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Beata Kramarska

Komunikat Dyrektora Szkoły

24 kwietnia, 2020

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Do 24 maja br. Przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Beata Kramarska

Wiosna w naszej szkole

22 kwietnia, 2020

Ten oto piękny widok sasanek, wita nas przed drzwiami do szkoły. Aż czuć wiosnę!

Bajka na Dzień Ziemi

22 kwietnia, 2020

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. Dlatego Zespół Teatru Kultureska zaprasza nas do wysłuchania autorskiego audiobooka o tematyce ekologicznej pt. „Owca Ola Bohaterką Pola”. Audiobook porusza temat dzikich wysypisk śmieci, ochrony lasów, a także szeroko pojętej ekologii.

Zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z audiobookiem: https://youtu.be/o7ITdA3PZOw

Materiały dla uczniów 20.04.-24.04.2020 r.

19 kwietnia, 2020

matematyka kl. IV 20-23.04.2020 r.
matematyka kl. V 20-23.04.2020 r.
matematyka kl. VI 20-21.04.2020 r.
matematyka kl. VII 20-21.04.2020 r.
matematyka kl. VIII 20-23.04.2020 r.

matematyka kl. VI 23-24.04.2020 r.
matematyka kl. VII 23-24.04.2020 r.

biblioteka – Mała książka, wielki człowiek, cz. 21
biblioteka – Mała książka, wielki człowiek, cz. 22
biblioteka – Mała książka, wielki człowiek, cz. 23
biblioteka -Mała książka, wielki człowiek, cz. 24
biblioteka -Mała książka, wielki człowiek, cz. 25

 zuchy – 4
harcerze 22.04.20r.

zajęcia biblioteczne w domu, kl. I

biologia kl. VI -przegląd gadów
biologia kl.V LIŚĆ
biologia -kl.VII- podsumowanie narządy zmysłów
biologia kl.VII- powonienie, smak i dotyk
biologia kl.VIII- MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMIE
przyroda kl.IV- krajobraz wczoraj i dziś
przyroda kl.IV -wody stojące i płynące

język angielski i geografia kl. IV-VIII 20-24.04.20r.

język angielski – Oddział przedszkolny_23.04.20r.

język polski, kl. VIII 20.04.20r.
język polski kl.VIII 21.04.20r.
język polski, kl.VIII., 23.04., 24.04

język polski kl.IV 20.04.20r.
język polski kl.V 20-21.04.20r.
język polski kl.VI 20-21.04.20r.
język polski kl.VII 20.04.20r.
język polski kl. VI 22,24.04.20r.
język polski kl.IV 22-23.04.20r.
język polski kl.V 22,24.0.20r.
język polski kl.VII 22.04.20r.
język polski kl.VII 23,24.04.20r.
język polski kl.IV 24.04.20r.
język polski kl.V 24.04.20r.

plastyka 20.04 – 24.04.20r.

historia kl.IV, V, VI 20.04.20r.
historia kl.V, VI, VII, VIII 22-24. 04.20r.

język niemiecki kl. VII – Stunde 20.04
język niemiecki kl. VIII – Stunde 20.04
język niemiecki kl. VII – Stunde 22.04
język niemiecki kl. VIII – Stunde 22.04

WF kl. IV, VII, VIII 16 ćwiczeń na uda, brzuch, pośladki i_ramiona
WF kl.IV, VII, VIII

fizyka – klasa VII – 20.04.
fizyka – klasa VII – 22.04.
fizyka – klasa VIII – 20.04.
fizyka – klasa VIII – 22.04.

informatyka – klasa VIII – 20.04.
informatyka – klasa V – 22.04
informatyka – klasa VI – 22.04

religia kl.IV-VII 21.04.20r.
religia kl.IV – VII 23.04.20r.

chemia kl. VIII 21.04.20r.
chemia kl.VII 21.04.20 r.
chemia kl. VIII 23.04.20r.
chemia kl.VII 23.04.20 r.

 

Zapraszamy na kolejną transmisję pokazu cyrkowego

18 kwietnia, 2020

Po raz kolejny Cirque du Soleil chce nas zabrać ze sobą w świat swojej opowieści.
Zed ma połączyć ze sobą dwa światy, niebo i ziemię. Dajmy się zaprosić!!!
Bo jak zawsze jest niesamowicie!!!

Występ dostępny pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=3zuBpFgxDCI

 

Pozdrawiam serdecznie,

Dyrektor szkoły

Beata Kramarska

Informacja o Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

15 kwietnia, 2020

INFORMACJA  DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA POMOCY PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNEJ ORAZ WYDAWANIA ORZECZEŃ PPPP W WIELICZCE

Dnia 08.04. o godzinie 17:00 odbyła się konferencja online z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce.

Poniżej Informacje z konferencji:

 • Poradnia uruchomiła interwencję kryzysową
  a) telefonicznie – 12 250 07 73; 664 412 817

  b) za pomocą poczty elektronicznej – sekretariat@poradnia-wieliczka.pl, osoby które skontaktują się z Poradnią zostaną przekierowane do psychologów dyżurujących, którzy udzielą wsparcia online.
 • Wnioski o wydanie orzeczeń, które zostały złożone do 17.03, zostały rozpatrzone pozytywnie.
 • Jeżeli dziecko było w trakcie diagnozy w Poradni (w sprawie wydania orzeczenia czy opinii), rodzice powinni skontaktować się z Poradnią w celu dalszych uzgodnień, ponieważ z informacji Pani Dyrektor wiadomo, że proces wydania dokumentów będzie prowadzony online. Podczas kontaktu z Poradnią rodzic, powinien mieć przy sobie wszystkie dokumenty dotyczące dziecka w tym opinię ze szkoły.
 • W sprawie kontynuacji orzeczenia (Autyzm, Afazja, i in.) na nowy etap edukacyjny, rodzic również proszony jest o kontakt z Poradnią, w celu otrzymania informacji
  o dalszych działaniach procesu wydania orzeczenia. Podczas kontaktu z Poradnią, należy mieć ze sobą dotychczas zebrane dokumenty.
 • Odroczenie obowiązku szkolnego, będzie wydawane na podstawie diagnozy online, wywiadu online z rodzicem oraz opinii nauczyciela o funkcjonowaniu ucznia w szkole.

Renata Flisak

Komunikat Dyrektora Szkoły

10 kwietnia, 2020

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – zdalne nauczanie w naszej szkole odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Drodzy Ósmoklasiści egzamin przesunięty jest na termin czerwcowy.

 

Z poważaniem

 Dyrektor Szkoły

 Beata Kramarska

Kalendarium
Sierpień 2020
P W Ś C P S N
« Cze    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Znajdż na naszej stronie
Pokaz slajdów

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Winiarach
Winiary 169, 32-420 Gdów, tel.: 12 251 72 27 e-mail: spwdyrektor@interia.pl
Copyright by www.spwiniary.gdow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!
facebook ...