Bez kategorii

Wcieczka na stadion Cracovii – 2015 r.

28 października, 2015

21 października 2015 r. dzieci ze szkół podstawowych w Winiarach, Gdowie, Książnicach, Marszowicach, Bilczycach, Zręczycach wzięły udział w treningu z pierwszą drużyną Cracovii. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Trenuj z Mistrzem” realizowanego przez Fundację Sportowcy Dzieciom.

Czytaj więcej:
http://sport.interia.pl/klub-cracovia/news-cracovia-pogon-szczecin-nietypowy-trening-pasow,nId,1907897

IMG_0687  IMG_0695  IMG_0708

Dzień Edukacji Narodowej – 2015 r.

28 października, 2015

14 października 2015 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przygotowana pod kierunkiem opiekunów Samorządu Uczniowskiego oraz koła muzycznego.

IMG_8427

IMG_8429

Dziękujemy za pokazanie nam, że porażki mogą nas czegoś pożytecznego nauczyć,
że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę,
że miłość i życzliwość często znajdujemy w najciemniejsze dni.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Winiarach

Dzień Drzewa

13 października, 2015

IMG_9353

12.10.2015 r. w naszej szkole odbywał się Dzień Drzewa.

Inicjatorem Dnia Drzewa był amerykanin Julius Sterling Morton, sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych, gubernator stanu Nebraska, znawca i miłośnik przyrody. W 1872 r., mieszkając w Nebraska City, zwrócił się z apelem do rodaków, by 10 kwietnia kto może posadził drzewo. Argumentował, iż „inne święta służą jedynie przypomnieniu, dzień drzewa wskazuje zaś na przyszłość”. Idea jego spotkała się z szerokim odzewem i tego dnia w USA zasadzono ponad milion drzew. Do Europy idea Mortona trafiła w 1951 roku. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa postanowiła, że we wszystkich krajach członkowskich obchodzony będzie każdego roku Światowy Dzień Drzewa.

W Polsce Dzień Drzewa odbywa się od około 2002 r. w dniu 10 października. Jest organizowany przez stowarzyszenia ekologiczne, szkoły i nadleśnictwa. W ramach tego święta prowadzona jest akcja sadzenia drzew oraz towarzyszy jej program edukacji ekologicznej.

Klasa VI przygotowała krótką prezentację nt. historii Dnia Drzewa. Następnie klasa „0” i klasa I przedstawiły swoje plakaty przedstawiające liście naszych drzew. Klasa II opowiedziała o drzewach liściastych, zaś klasa III o drzewach iglastych. Na plakacie klasy IV znalazła się odpowiedź na pytanie –„Co nam dają drzewa?” Klasa V zaprezentowała zagadki o drzewach. 

Wszystkie  klasy  przygotowały piękne plakaty oraz prezentacje, które zawierały mnóstwo cennych informacji dotyczących NASZYCH DRZEW. Gdy aura ulegnie poprawie zasadzimy przed naszą szkołą brzozę.

mgr Katarzyna Tarnowska

zobacz zdjęcia

Wycieczka do Leśnictwa Chrostowa

13 października, 2015

IMG_9086

02.10.2015 r. klasy: IV, V oraz VI uczestniczyły w wycieczce do lasu, do Leśnictwa Chrostowa, w Nadleśnictwie Brzesko.

Był piękny, słoneczny dzień. Na miejscu przywitała nas pani leśnik Beata Węgrzyn. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej pogadanki na temat zachowania w lesie. Następnie wyruszyliśmy na spacer po lesie. Wędrując dzieci rozpoznawały drzewa po liściach i korze. Widzieliśmy także siewki młodych drzew. Siewki jodły przypominały parasolki. Dochodząc do składu drewna dowiedzieliśmy się, na czym polega praca Służby Leśnej, czym jest wycinka, a czym odnowienie. Oglądając ścięte drzewa obliczaliśmy ich wiek na podstawie liczby słojów. W czasie wędrówki po lesie słuchaliśmy odgłosów lasu. Spotkaliśmy ślady działalności bobrów. Uczniowie widzieli także paśnik, a pani leśnik  opowiedziała w jaki sposób leśnicy i myśliwi pomagają zwierzętom zimą. Na końcu wędrówki po lesie mieliśmy okazję zobaczyć osobliwość przyrodniczą jaką są mrówki gmachówki. Uczniowie zadawali mnóstwo pytań. Zainteresowanie życiem lasu i zjawiskami w nim występującymi było ogromne.

mgr Katarzyna Tarnowska
mgr Stefania Klęsk
mgr Barbara Szlachta-Kocwa

zobacz zdjęcia

Inauguracja Roku Harcerskiego

11 października, 2015

ZHP

W dniach 25-27.09.2015 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu harcerzy w Wieliczce.
Patrol „Ogniste Orły” brał udział w grze miejskiej, warsztatach tanecznych oraz zwiedział zabytki Wieliczki. Niestety pogoda nam nie dopisała i program uległ zmianie. „Ogniste Orły” starały się wypełnić wszystkie zadania i zdobyć jak najwięcej punktów. Inauguracja zakończyła się apelem wszystkich środowisk harcerskich.

Dziękujemy Pani B. Kalemba za wykonanie proporca dla naszej gromady, z którym wędrowaliśmy ulicami Wieliczki w deszczu i słocie.

„Wie to harcerz, wie to zuch. W zdrowym ciele, zdrowy duch!”

Z harcerskim pozdrowieniem: Czuwaj!
dh Iwona Szuro, dh Beata Sędzik

Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe

3 października, 2015

IMG_0640

W dniu 29.09.2015 r. w Wieliczce w Parku Kingi odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej  – Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe.

Szkołę w Winiarach reprezentowała grupa 7 uczniów w składzie:

 • Anna Dubiel
 • Anna Szostak
 • Agnieszka Zarywska
 • Patrycja Piech
 • Konrad Bodura
 • Wojciech Grochal
 • Szymon Konieczny

Patrycja Piech  zajęła VI miejsce i awansowała do finałów wojewódzkich.

Ze sportowym pozdrowieniem
mgr Beata Kramarska

 

Zakończenie projektu Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Gdów

11 września, 2015

Zakończył się projekt „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Gdów”. Mamy w naszej szkole piękny plac zabaw oraz dwie sale: edukacyjną i multimedialną dla dzieci z oddziału „0”.
Pani Zosia z dziećmi są bardzo szczęśliwi.

Dziękujemy.

IMG_0345

IMG_0352

IMG_7243

  

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

W dniu 30 czerwca 2015 roku została zakończona realizacja wszystkich zadań w ramach projektu „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Gdów”.

W ramach projektu w oddziale przedszkolnym „0” został wykonany:

 • nowoczesny plac zabaw wraz z nawierzchnią, 
 • doposażone zostały sanitariaty dla dzieci,
 • meble do sali (szafki, regały, biblioteczki itp.),
 • wyposażenie wypoczynkowe (pufy, krzesła, ławki itp.),
 • meble do szatni (ławeczki),
 • zabawki i pomoce dydaktyczne,
 • komplety zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi,
 • sprzęt audiowizualny (laptop, drukarka, projektor, ekran projekcyjny, telewizor, odtwarzacz DVD, tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem),
 • pralkę, baterię kuchenną.

W ramach oszczędności zakupione zostały:

 • sprzęt AGD: odkurzacz, froterka, lodówka,
 • multimedia: skaner, kserokopiarka, aparat fotograficzny,
 • pomoce dydaktyczne: kącik manipulacyjny, materiały plastyczne.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

Wakacyjne remonty w naszej szkole

11 września, 2015

IMG_0244

Wakacje w naszej szkole były bardzo pracowite. Pomalowana została przez rodziców sala gimnastyczna i sala informatyczna, co było nie lada logistycznym wyzwaniem. Ale dzięki super Tacie Tomka okazało się to możliwe. Odnowione zostały również parkiety w dwóch salach lekcyjnych. Miło pracuje się i uczy w murach naszej szkoły.

DZIĘKUJĘ!!!!!!!!!!!!

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Kramarska

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2015/2016

2 września, 2015

​Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2015/2016

Podobnie jak w latach ubiegłych, we wszystkich szkołach na terenie Gminy Gdów, będzie realizowany Rządowy program „Wyprawka szkolna”, w ramach którego można składać wnioski na dofinansowanie zakupu podręczników.

Zgodnie zrozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 938) w roku szkolnym 2015/2016 dofinansowanie obejmie:

1) uczniów:

– klasy III szkoły podstawowej
– klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
– klasy IV technikum,

2) uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z  niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, klasy II i III gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników (…)

 

Z pomocy będą mogli skorzystać uczniowie uczęszczający do jednej z powyższych klas, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) – wynoszącego obecnie 574 zł netto.

W tym przypadku do wniosku należy dołączyć:

a)      jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – wnioskodawca przedkłada zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

b)      jeżeli rodzina nie korzysta ze świadczeń rodzinnych, wnioskodawca przedkłada dokumenty umożliwiające określenie wysokości dochodu rodziny zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Ze względu na obowiązujący okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r., wnioskodawca przedkłada dokumenty pozwalające określić dochód rodziny w 2013 r. (tj. roku poprzedzającym aktualny okres zasiłkowy) z ewentualnym uwzględnieniem zmiany sytuacji rodziny. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z rozporządzeniem w uzasadnionych przypadkach do wniosku rodzina może dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów w 2013 r.

W wyjątkowych sytuacjach z pomocy mogą również skorzystać uczniowie, w rodzinach których dochód na osobę przekracza 574 zł. Istnieją tutaj jednak dwa warunki przyznania pomocy:

1) w rodzinie ucznia musi zajść jeden z powodów, będących podstawą do udzielenia pomocy społecznej, wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (np. bezrobocie, długotrwała choroba, alkoholizm, przemoc w rodzinie itp.),

2) liczba uczniów, którzy skorzystają z tego wariantu pomocy, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów rozpoczynających rok szkolny 2015/2016 we wskazanych powyżej rodzajach klas.

W tym przypadku do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów –wnioskodawca dołącza uzasadnienie ubiegania się o pomoc z uwzględnieniem występowania w rodzinie przypadków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W przypadku uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnegodo wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – wnioskodawca załącza kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Dofinansowanie zakupu będzie wynosić:

1) do kwoty 225 zł – dla uczniów klasy III szkoły podstawowej;

2) do kwoty 445 zł – dla uczniów klasy IV technikum,

3) od kwoty 225 zł do 770 zł – dla uczniów z niepełnosprawnościami w zależności od rodzaju niepełnosprawności i podręczników, z których będą korzystać uczniowie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu „Wyprawka szkolna” proszone są o zachowanie dowodu zakupu podręczników (faktura VAT, rachunek, paragon), a następnie o złożenie wniosku do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016. Wnioski pobiera się w szkole, do której uczeń uczęszcza.

Termin składania wniosków – 8 września 2015 r.

W N I O S E K

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016

24 sierpnia, 2015

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Poranna trasa autobusu szkolnego jak w zeszłym roku szkolnym.

 • Msza święta o godz. 8:30 w kościele w Dziekanowicach.
 • Odwóz dzieci ze szkoły do kościoła w Dziekanowicach o godz. 8:00 i w razie potrzeby o godz. 8:15.
 • Powrót do szkoły po zakończeniu Mszy świętej, inauguracja roku szkolnego oraz spotkanie z wychowawcami o godz. 10:00.
 • Odwóz dzieci po apelu około godz. 11:45.
Kalendarium
marzec 2023
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Znajdż na naszej stronie
Pokaz slajdów

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Winiarach
Winiary 169, 32-420 Gdów, tel.: 12 251 72 27 e-mail: sekretariat@spwiniary.com.pl
Copyright by www.spwiniary.gdow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!
BIP
Skip to content