Aktualności

Materiały dla uczniów 30.03. – 03.04.2020 r.

27 marca, 2020

biblioteka – Mała książka, wielki człowiek, cz. 6
biblioteka -Mała książka, wielki człowiek, cz. 7
biblioteka – Mała książka, wielki człowiek, cz. 8
biblioteka – Mała książka, wielki człowiek, cz. 9
biblioteka – Mała książka, wielki człowiek, cz. 10
biblioteka -Mała książka, wielki człowiek, cz. 11
Dla zuchów i harcerzy

 

plastyka kl. IV-VII 30.03. – 3.04.2020r.

biologia i przyroda kl. IV, VI, VII, VIII
biologia kl.V

język polski kl. V 30.03.20r.
język polski kl. IV 30.03.20r.
język polski kl. VI 30-31.03.20r.
język polski kl. VII 30.03.20r.
język polski kl. VIII 30.03.20r.
język polski kl. VI 31.03, 01.04.20r.
język polski kl. VIII 31.03.20r.
język polski kl. IV 01-02.04.20r.
język polski kl.VII 01-02.04.20r.
język polski kl.VIII 2.04.20r.

matematyka kl. IV 30-31 marca 2020 r.
matematyka kl. V 30-31 marca 2020 r.
matematyka kl. VI 30-31 marca 2020 r.
matematyka kl. VII 30-31 marca 2020 r.
matematyka kl. VIII 30 marca – 2 kwietnia 2020 r.

matematyka kl. IV 1-2 kwietnia 2020 r.
matematyka kl. V 1-2 kwietnia 2020 r.

matematyka kl. VI 2-3 kwietnia 2020 r.
matematyka kl. VII 2-3 kwietnia 2020 r.

język angielski kl.IV – VIII i geografia klasy V – VIII

język niemiecki kl. VIII – ćwiczenia utrwalające
język niemiecki kl. VII rzeczowniki złożone
język niemiecki kl. VII – Stunde 1.04.
języka niemiecki kl. VIII – koniec działu 5

historia kl. IV, V i VI 30.03.20r.
historia kl.V, VI, VII, VII 01.04.20r.
historia i WOS kl.VIII 02.04.2020 -03.04.2020 r.

WF kl. IV, VII i VIII Zestaw IIIa
WF kl. IV, VII i VIII Zestaw IIIb
WF kl. IV, VII i VIII Zestaw IIIc

chemia kl. VIII 31.03.20 r.
chemia kl.VII 31.03.20r.

religia kl. IV-VII 31.03.20r.
religia IV – VII 02.04.20r.

fizyka – klasa VII – tydzień 3
fizyka – klasa VIII – tydzień 3
fizyka – klasa VII – tydzień 3 cz.2.
fizyka – klasa VIII – tydzień 3 cz.2.

informatyka – klasa VIII – tydzień 3
informatyka – klasa VI – tydzień 3
informatyka – klasa V – tydzień 3

Komunikat Dyrektora Szkoły

24 marca, 2020

Decyzja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Winiarach
 w sprawie organizacji  zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie !

W związku z wprowadzonym przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przekazuję informacje dotyczące organizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań w okresie od 25.03.2020r. do 10.04.2020r.

Materiały do nauki w domu są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nauczyciele oddziału przedszkolnego i klas I-III informują rodziców o dostępnych materiałach, uwzględniających potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym,  i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu i będą je przesyłać im sukcesywnie, aby  było możliwe, w dalszym ciągu realizowanie podstawy programowej. W razie pytań rodziców Nauczyciele są dostępni poprzez e-maile, telefonicznie.

Nauczyciele klas IV-VIII poprzez e-maile będą przesyłać sukcesywnie uczniom oraz umieszczać jednocześnie na stronie internetowej szkoły zmodyfikowane, dostosowane do możliwości uczniów materiały do pracy w domu, uwzględniające potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym, aby było możliwe, w dalszym ciągu realizowanie podstawy programowej. Są do dyspozycji uczniów i rodziców e-mailowo lub telefonicznie.  W uzgodnieniu z nauczycielami uczniowie, jeśli to możliwe, będą im przesyłać  prace w formie zdjęć, plików wypełnionych dokumentów, kart ćwiczeń i projektów do poprawy i oceniania bieżącego.

Nauczyciele  z uczniami mają również możliwość pracy na platformach oraz komunikatorach zgodnie przepisami prawa oraz RODO.

Uczniowie pracują nad zadanym przez nauczycieli materiałem, który nie powinien być zbyt obszerny, dostosowując czas swojej pracy, w miarę możliwości, do tygodniowego rozkładu zajęć. Uczniowie mogą zatem, ewentualnie wybrać dogodny czas do swojej pracy w domu, np. również w godzinach popołudniowych.

Nauczyciele i rodzice powinni również czuwać nad:

a) równomiernym obciążeniem uczniów w poszczególnych dniach tygodnia uwzględniając również czas pracy przy monitorze,

b ) zróżnicowaniem zajęć w każdym dniu,

c) możliwościami psychofizycznymi uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

d) łączeniem przemiennym form kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia tzn. forma papierowa podręcznik plus ćwiczenia, wypracowania , karty pracy,

e) ograniczeniami wynikającymi ze specyfiki zajęć

     Klasy ósme zostały dodatkowo szczególnie objęte działaniami polonistów, matematyków i anglistów. Ponadto mają dostęp do strony cke.gov.pl z materiałami do egzaminu ósmoklasisty.

Zachęcamy również nauczycieli, rodziców, uczniów do korzystania z:

oraz stron Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych:

  • innych stron i platform edukacyjnych
  • materiałów edukacyjnych telewizji i radia.

Dochodzą do nas informacje, że nie zawsze do wszystkich docierają wysyłane materiały, może mieć to związek z przeciążeniem serwerów.

W razie pytań czy problemów prosimy w pierwszej kolejności kontaktować się z nauczycielem uczącym lub wychowawcą.

Zasady powyższe dotyczą wszystkich dzieci i uczniów naszej szkoły.

Wychowawca klasy powinien monitorować sytuację, tak, aby wszyscy uczniowie i wszystkie dzieci wypełniały (w miarę możliwości) swoje obowiązki.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Beata Kramarska

 

 Pamiętaj o zasadach bezpiecznego Internetu !

# ZOSTAŃ W DOMU!!!!!!!

Materiały dla uczniów

23 marca, 2020

Poniżej zamieszczono kolejne materiały dla uczniów:

język angielski – oddział przedszkolny

biblioteka – Mała książka, wielki człowiek, cz. 3
biblioteka – Mała książka, wielki człowiek, cz. 4
biblioteka – Mała książka, wielki człowiek, cz. 5

język polski kl. IV-VII
plastyka kl. IV-VII 23-27 marca 2020 r.
religia kl. IV-VII
religia kl. IV-VII 23 marca 2020 r.
religia kl.IV-VII 26.03.2020r.

przyroda kl. IV, biologia kl. VI-VIII
biologia kl. V
przyroda klasa IV

Zdalne nauczanie j. angielski, geografia 23-27.03.2020

język niemiecki klasa VIII – Winiary – cz. II
język niemiecki klasa VII – Winiary – cz. II
język niemiecki klasa VII – część III 25.03.2020r.
język niemiecki klasa VIII – część III 25.03.2020r.
Orientierung in der Stadt – ćwiczenia

matematyka kl. IV 23 marca 2020 r.
matematyka kl. V 23 marca 2020 r.
matematyka kl. VI 23 marca 2020 r.
matematyka kl. VII 23 marca 2020 r.
matematyka kl. VIII 23-27 marca 2020 r.
matematyka kl. IV 24-26 marca 2020 r.
matematyka kl. V 24-26 marca 2020 r.
matematyka kl. VI 24 marca 2020 r.
matematyka kl. VII 24 marca 2020 r.
matematyka kl. VI 26-27 marca 2020 r.
matematyka kl. VII 26-27 marca 2020 r.

chemia kl.VII – 24.03.2020
chemia kl. VIII – 24.03.2020 r.
chemia kl.VII 26.03.2020r.
chemia kl.VIII 26.03.2020r.

historia kl. IV-VIII i WOS kl. VIII 23-27 marca 2020 r.

informatyka kl. V i VI (razem) – tydzień 2
informatyka kl. VIII – tydzień 2

fizyka – klasa VII – tydzień 2
fizyka – klasa VII – tydzień 2 – cz.2.
fizyka – klasa VIII – tydzień 2

fizyka – klasa VIII – tydzień 2 – cz.2.

język polski kl. VIII 24.03.2020r.
język polski kl. V 24-25.03.2020r.
język polski kl.VII 25.03.2020r.
język polski kl.IV 25-26.03.2020r.
język polski kl. VII 26.03.2020r.
język polski kl. VIII 26.03.2020r.
język polski kl. VIII 27.03.2020r.
język polski kl. IV 27.03.2020r.
język polski kl. V 27.03.2020r.
język polski kl. VI 27.03.2020r.
język polski kl. VII 27.03.2020r.

godzina wychowawcza kl. IV 27.03.2020r.

doradztwo zawodowe kl. VIII dyscypliny-sportowe
doradztwo zawodowe kl. VIII konkursy_przedmiotowe_tematyczne_
doradztwo zawodowe kl. VIII konkursy_wiedzy_artystyczne
doradztwo zawodowe kl. VIII rekrutacja – terminy 1
doradztwo zawodowe kl. VIII rekrutacja – terminy 2
doradztwo zawodowe kl. VIII rekrutacja 2020
doradztwo zawodowe kl. VIII zarządzenie nr 6 MKO
doradztwo zawodowe kl. VIII zarządzenie nr 8 MKO

 

Komunikat Dyrektora Szkoły

21 marca, 2020

Dyrektor Szkoły informuje, iż odbiór potrzebnych materiałów, podręczników i ćwiczeń jest możliwy codziennie w godz. 6:30 – 12:30 główne wejście (proszę dzwonić). Jak również w godzinach popołudniowych od 17:00 do 18:00  we wtorek  24.03.2020 r. 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły
Beata Kramarska

Komunikat Dyrektora Szkoły

20 marca, 2020

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie.

Sytuacja, w jakiej wszyscy jesteśmy, jest dla nas dużym wyzwaniem, wymaga od nas samodyscypliny i umiejętnego zarządzania czasem. Wszyscy nauczyciele  i uczniowie mają ze sobą kontakt mailowy, gdzie zgodnie z podziałem godzin nauczyciele będą przesyłać materiały oraz treści programowe, jakie są wymagane przez MEN do realizacji podstawy programowej. Będą tam również zadania do wykonania i przesłania w informacji zwrotnej nauczycielowi przedmiotu. Zakres materiału, jaki przesyłają nauczyciele, nie wykracza poza treści programowe. Liczymy na zaangażowanie oraz współpracę w motywacji i dopilnowaniu dzieci w codziennych szkolnych obowiązkach. Sytuacja jest od nas niezależna i ten system pracy został nałożony na nas przez MEN.

Z poważaniem          
Dyrektor
Beata Kramarska

Informacja dla rodziców i uczniów naszej szkoły

18 marca, 2020

PILNE!!!
Komunikat dla rodziców i uczniów naszej szkoły

W związku z zaistniałą sytuacją wprowadzamy w naszej szkole następujący sposób pracy niezależnie od zdalnych lekcji na gov.pl/zdalnelekcje

Na stronie internetowej naszej szkoły dzisiaj będą umieszczone adresy mailowe nauczycieli przedmiotów, na które WSZYSCY UCZNIOWIE mają obowiązek wysłać swój adres mailowy – w temacie wpisując imię, nazwisko oraz klasę.

Adresy mailowe do nauczycieli dostępne są TUTAJ i będą uzupełniane.

Nauczyciele stworzą sobie grupy i będą w ten sposób przesyłać zadania na każdy dzień, jak również otrzymywać informacje zwrotne np. rozwiązane zadania lub prace. 

Dotyczy to również klas I-III, z tym, że rodzice są proszeni o przesłanie do nauczyciela swoich adresów mailowych.

Rodzice są proszeni o współpracę w zakresie codziennej kontroli wykonywanej pracy przez swoje dzieci. 

Praca uczniów ma się odbywać zgodnie z podziałem godzin.

Jeżeli któryś z uczniów naszej szkoły nie prześle kontaktu do siebie w terminie do 19 marca 2020 r. godz. 15:00, wówczas wychowawca będzie się kontaktował bezpośrednio z rodzicem.

Dyrektor Szkoły
Beata Kramarska

Zdalne lekcje

17 marca, 2020

Wszyscy uczniowie naszej szkoły są zobligowani i mają obowiązek
pracować zdalnie w domu na materiałach,
jakie udostępniło Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie

www.gov.pl/zdalnelekcje

Na każdy dzień i na każdy tydzień jest rozpisany zakres materiału z danego przedmiotu, jaki mają obowiązek przerobić uczniowie zgodnie z podstawą programową. Do każdej lekcji umieszczony jest filmik instruktażowy oraz ćwiczenia interaktywne, które należy rozwiązać.


Niezależnie od tego – po każdej lekcji należy rozwiązać zadania z danego tematu zamieszczone w posiadanych przez uczniów zeszytach ćwiczeń. Nauczyciele przedmiotów, do nauczania których uczniowie nie posiadają zeszytów ćwiczeń, będą zamieszczać dodatkowe zadania na stronie internetowej.

Dyrektor Szkoły
Beata Kramarska

Dotychczasowe informacje od nauczycieli zamieszczone są TUTAJ

Rekrutacja PILNE

16 marca, 2020

Jeżeli jeszcze ktoś z Państwa nie dostarczył karty zapisu do KLASY I oraz Oddziału Przedszkolnego „O” w SP Winiary, bardzo proszę dopełnić obowiązku w tym tygodniu, termin zapisu jest do 20 marca 2020 r.

Karty można składać osobiście w szkole od pn-pt w godz. 6.30-12.30 – WEJŚCIE GŁÓWNE DZWONEK lub zeskanowane dokumenty można przesłać mailem na adres: spwdyrektor@interia.pl

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły
Beata Kramarska

Kalendarium
Kwiecień 2020
P W Ś C P S N
« Mar    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Znajdż na naszej stronie
Pokaz slajdów

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Winiarach
Winiary 169, 32-420 Gdów, tel.: 12 251 72 27 e-mail: spwdyrektor@interia.pl
Copyright by www.spwiniary.gdow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!
facebook ...